Ohrožené jazyky Evropy


Opravdu velkému množství jazyků hrozí jejich zánik. V Evropě se prozatím hovoří 120 jazyky. Některé se ale bohužel používají v tak malém množství, že se uvažuje o jejich zrušení. O jejich záchranu se ale snaží EU.
Na jednu stranu by sice bylo fajn, kdyby se všude hovořilo jedním jazykem a tím pádem bychom se s každým mohli dorozumět, jenže to už by pak prostě nebylo ono. Ke každému státu prostě patří jiný jazyk. Tak to vždy bylo a být by mělo.
Odborníci tvrdí, že k ohrožení jazyka dochází v té chvíli, když se daný jazyk neučí žádné děti a ti, kteří jej používali, jej už také moc nevyužívají. Je to ale špatně.
Je ale hezké, že například ve Finsku stále udržují při životě sedm jazyků, které také pomalu upadávají. To samé by se mělo dít i u nás.
anglické předložky
Slyšeli jste někdy v minulosti například o lombardštině nebo kornštině? Tak například tyhle dva jazyky by měly úplně vymizet. Patří ale do těch 120 jazyků, kterými se v celé Evropě hovoří. Nepřijde vám to také jako hrozná škoda?
Takovou kornštinou se hovoří na jihu Velké Británie. Měla zaniknout už v 18. století, kdy zemřel poslední člověk, který tímto jazykem hovořil plynule. V některých rodinách ale přežila a to až dodnes.
V EU existuje dvacet čtyři úředních řečí a všechny dokumenty se překládají do všech těchto jazyků. Musí to být opravdu něco šíleného hlavně pro překladatele. Při jednání se ale dává přednost hlavně angličtině, které všichni z nich rozumí úplně nejlépe.
multikultularizmus
Zajímavé je, že až 52% Čechů nedokáže hovořit jiným jazykem, než právě češtinou. Anglicky jsou schopní říct pár slov, které pochytali z filmů nebo seriálů, ale tím to asi tak končí.
Bylo by opravdu smutné, kdyby zastaralé jazyky z Evropy vymizely, i když jimi mluví už jen pár lidí. Přeci jen Evropa je považována za jazykově nejpestřejší a nejkrásnější.
A jaký názor na to máte vy?