Nejdůležitějším aspektem pro získávání zaměstnanců je tzv. metoda 3 „E“. Tato zkratka znamená, že bychom měli zaměstnance hledat efektivně, chovat se k nim eticky a vším tím prochází proces ekonomický. Proces získávání se opírá o analýzu možností každé organizace, co dokáže nabídnout potencionálnímu zaměstnanci. Podmínky můžeme rozdělit na:
–          Vnitřní
–          Vnější
vzorované kravaty
Pod vnitřními podmínkami zaměstnanců si představme podmínky spojené s konkrétním pracovním místem. Analyzuje nám povahu práce, jaké je hierarchické postavení, požadavky na zaměstnance, jeho rozvoj, různé typy benefitů, místo kde je práce vykonávána a opomenout nemůžeme ani pracovní podmínky. Jsou to zaměstnanci, kteří již v naší firmě pracují, lze se na ně spolehnout.
hroch v obleku
Vnější podmínky souvisí s organizací samotnou. Tady se nachází význam, prestiž, pověst a úspěšnost organizace. Poukazuje se na úroveň a spravedlnost odměňování. Sledují se volné pracovní síly na trhu práce, nejčastěji čerství absolventi škol nebo na vyšší posty naopak zkušené jedince či zaměstnanci jiných organizací, jejichž potenciál chtějí změnit a přesedlat k jinému zaměstnavateli.
ruka na kravatě

Draví žraloci jsou všude

Manažeři by měli být na trní, zda se o jejich top manažery nebo i zaměstnance na nižších pozicích nezajímá jakákoliv jiná konkurenční firma. Konkurenční firma tím samozřejmě nic neporušuje, snaží se přetáhnout dobré zaměstnance s know-how dané firmy k sobě a těchto zkušeností využít pro svůj prospěch. Manažer musí brát v potaz, kolik úsilí, peněz a času do zaměstnance investováno. Lidé, jakožto firemní zdroje, jsou aktuálně nejdůležitějším firemním zdrojem. Před zhruba dvaceti lety to byly informace, které hrály opravdu důležitou roli. Doba a potřeby se nepochybně mění, taktéž strategie ostatních firem.
Udělali jste si představu, jak to v takové firmě zhruba chodí?