Používáte pro vytápÄ›ní systém, který je podporován na základÄ› elektrické energie? Vaříte doma dennÄ›? Pak VaÅ¡e náklady na spotÅ™ebu elektÅ™iny bezesporu nejsou zanedbatelnou položkou. Jak je snížit? Naprosto nekomplikovanÄ› a bez spekulací na základÄ› srovnání cen elektÅ™iny jednotlivých dodavatelů. Sami se pak dle koneÄného výsledku, který Vám důvÄ›ryhodnÄ› zpracuje spolehlivá spoleÄnost na základÄ› Vámi zadaných údajů o aktuálním dodavateli, Vaší spotÅ™ebÄ› a lokalitÄ›, rozhodnete, zda se Vám zmÄ›na dodavatele elektÅ™iny vyplatí.

VÅ¡e probÄ›hne jednoduÅ¡e bez ztráty VaÅ¡eho Äasu

Novodobý institut, jakým je zmÄ›na dodavatele elektÅ™iny, vznikl na základÄ› liberalizace trhu s touto komoditou. Elektrická energie je zboží, jako každé jiné. A proÄ byste mÄ›li platit zbyteÄnÄ› pÅ™emrÅ¡tÄ›né finanÄní Äástky, když existují obchodníci, kteří prodávají mnohem levnÄ›ji? Chcete vyzkouÅ¡et, co udÄ›lá úspora až nÄ›kolika tisíc korun roÄnÄ› s Vaším rodinným rozpoÄtem? Tak to vyzkouÅ¡ejte. A věřte, že to bude obrat stoprocentnÄ› pozitivní.