Plán prodeje se sestavuje se v peněžních jednotkách. Stanoví, kolik výrobků určitého druhu (případně služeb), má být prodáno za určitou dobu (rok, čtvrtletí, měsíc). Součástí plánu prodeje bývá i plán prodejních akcí (= akce na podporu prodeje, např. slavnostní otevření nové prodejny, zahájení sezónních slev, výročí na trhu, je stanoven rozpočet a zodpovědná osoba).
 muž před nástěnkou.jpg
Východiskem  pro sestavení plánuprodeje je průzkum trhu (nabídka x poptávka). Důležitý je taky rozbor údajů prodeje z minulých let – podíl reklamací, o co byl největší zájem….

Zákazníky jde získat z mnoha zdrojů, např.:

–          inzerce ve sdělovacích prostředcích
–          nabídky, předávány písemně / telefonicky / osobně
–          aukce = dražba, zboží fyzicky přítomno, řídí ji licitátor, dva způsoby:
ž   americká – založena na principu stoupající licitace, nízká vyvolávací cena, která se postupně zvyšuje, zboží si odnese ten, co dá nejvíc
ž   holandská – princip klesající licitace, nejvyšší vyvolávací cena, která se postupně snižuje, zboží si odnese ten, kdo se přihlásí jako první

Správa vztahů se zákazníkem

Je to marketingová metoda, která se využívá v oblastech činnosti, kde je vysoká konkurence (bankovnictví, pojišťovnictví mobilní operátoři). Smyslem je uspokojit zákazníka lépe než konkurence a výsledkem je tzv. balíčkování služeb.
dělat si poznámky.jpg

Druhy prodejních cest

Způsob, jakým se zboží dostává ke konečnému spotřebiteli.
a.       přímá cesta – cesta bez mezičlánku; výrobce – spotřebitel – konečná spotřeba // výrobce – podnik – výrobní spotřeba
b.       nepřímá cesta – mezičlánek; výrobce – velkoobchod – maloobchod – spotřebitel – konečná spotřeba

Moderní formy obchodování

ž   elektronické obchody
a.       webové stránky pouze k prohlížení a získávání informací (funkce katalogu)
b.       web s nabídkou zboží a cen s možností objednávky a zaplacení
c.       propojení webových stránek s celým informačním systémem podniku (vystavování faktur, elektronická platba, evidence plateb a zúčtování)
ž   internetové obchody – internetové aukce, nabídka zboží a služeb
ž   obchodování prostřednictvím mobilních telefonů, např. jízdenky