Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou je velmi vyčerpávající a náročná. Znamená to, že se budete muset vzdát zaměstnání a být pečovatelem nebo pečovatelkou na celý úvazek.
Ne každý to dokáže. Je to opravdu veliké dilema, protože na straně jedné obvykle ošetřovaný je rodič ošetřovatele a po tom všem, co rodiče vykonali, je pro většinu lidí odmítnout péči o potřebného. Je to prostě morální memento. Nicméně někdy to prostě nejde. Často se jedná o lidi, kteří jsou už sami poměrně staří, mají celou řadu zdravotních problémů. Vnoučata jsou pak ve věku, kdy pečují o malé děti a ta je neslučitelná s péčí o člověka, který trpí Alzheimerovou chorobou.
starý chlap
Nemluvě o tom, že dříve či později začne být člověk, který trpí Alzheimerovou chorobou nebezpečný sobě i svému okolí a proto je zapotřebí sehnat si službu, která zajistí péči o takového klienta.
Stát se klientem Alzheimerova centra dnes naštěstí již není tak obtížné jako v minulosti, kdy v podstatě neexistovala péče o takto nemocné lidi. Ti byli umisťováni v Domovech pro seniory, kde jim obvykle nedokázali nabídnout adekvátní a potřebnou péči.
Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou totiž má svá specifika a tito lidé opravdu potřebují specifickou péči.
 chodítko seniora

Nástroje při péči o člověka s neurodegenerativním postižením

·         Práce s biografií člověka jako základ pro další níže uvedené terapeutické postupy
·         Metoda validace podle Naomi Fail, která napomáhá v komunikaci s dezorientovanými lidmi
·         Smyslová aktivizace
·         Reminiscenční terapie
·         Bazální stimulace
 
Alzheimerovy centra jsou v podstatě Domovy se zvláštním režimem. To znamená, že klient takzvaného DZR vyžaduje individuální péči personálu. Také by tato zařízení měla mít vyšší podporu personálu.
Provozovatelé Alzheimerových center jsou nezřídka soukromé subjekty a zde je třeba dbát na kvalitu. Soukromý poskytovatel služeb může poskytovat výrazný nadstandard v péči, ale stejně to platí často i naopak. Není zajištěna dostatečná péče (málo personálu), chybí zdravotní péče, nebo není dostačující, chybí odborný personál, který zajišťuje terapeutickou složku péče. Je v zájmu opatrovníka, aby dohlédl, zda je služba opravdu kvalitní.