Proč ne?

Prachy za známky? A proč jako? Učí se pro sebe, ne pro mě, ne pro školu. To je nejčastější argument odpůrců peněžní odměny. Bojí se, aby si jejich děti nespojily dobré výsledky pouze s finanční odměnou. Proto raději svým dětem zdůrazňují, že učit se mají pro sebe a pro svou budoucnost, a ne pro to, že za to něco dostanou. Teoreticky je takový přístup jistě chvályhodný, ale v praxi má svá rizika. Především, je obtížnější udržet si kontrolu nad tím, jak si vaše ratolest ve škole vede. Pokud své dítě budete od malička učit, že se vám má přijít pochlubit s každou jedničkou, tak bude snazší si všimnout, když jedničky vystřídají dvojky nebo i jiné známky. Naopak pokud patříte k těm rodičům, kteří mají ke známkám své ratolesti poněkud uvolněnější přístup, můžete se v červnu se zlou potázat. Je tedy dobré do žákovské občas nakouknout tak jako tak. Je také nesmysl dítě za školní výsledky neodměňovat vůbec. Tedy, i když dítěti nemůžete nebo nechcete dávat peníze za každou známku, na konci pololetí by nějaká odměna, byť malá, přijít měla.
komínky z mincí

Proč ano?
Nejčastějším argumentem zastánců peněz za známky je, že to dítě motivuje k lepším výkonům. Dítě si daleko spíše půjde opravit dvojku na jedničku, když je ve hře deset korun, než jen tak, samo od sebe. Na druhou stranu je ale pravdou, že takovýto přístup může vést k tomu, že dítě se bude učit jen pro peníze, a ne proto, aby něco vědělo a umělo. Navíc, pokud chcete udržet dítě motivované, tak budete muset částky časem zvedat. Prvňákovi se možnost vydělat si stovku měsíčně bude zdát jako sen, zatímco deváťak se vám nad tím jen ušklíbne. V neposlední řadě se také vystavujete riziku, že dítě vám bude hlásit jen ty dobré známky, a průšvihy taktně zamlčí. Takže se na rodičovských schůzkách nakonec stejně sejdeme všichni.
2 eura na dlani
Peníze tedy ano nebo ne? Jednoduchá odpověď není. Je určitě dobré nějak dítěti ukázat, že si jeho snahy a píle vážíme, a peníze se hodí každému. Zároveň ale peníze nejsou jediný způsob, jak dítě ocenit, a vřelé objetí nebo pochvala od srdce je někdy víc než všechny peníze světa.