Jistě, že skleněná láhev je pro víno to nejlepší. Víno je v ní chráněné, ale láhev se podílí i na jeho správném zrání. A jak je to se sklem, z kterého je láhev na víno vyrobená? Sklo je známé už v rané době bronzové, a to jako surovina. Ale nádoby ze skla se začaly vyrábět poprvé za Římanů. Také víno se, kromě amfor známých z Řecka, tehdy příležitostně uchovávalo ve skleněných nádobách. Jak je dokázáno historiky, první láhve, které byly vyrobené speciálně pro účel uskladňování a také pro transport vína, pocházejí ze 14. století. V tomto období bylo právě v rozkvětu benátského sklářství. A v té době bylo sklo, čí výrobky z něho, symbolem bohatství, a to stejně jako například zlato nebo stříbro. Sklo bylo tenké a křehké, proto se začalo oplétat například lýkem.
 víno a sklenice.jpg

Jak zabránit podvodům?

V Anglii obchodníci s vínem potřebovali na své zboží různé velikosti láhví, proto opatřovali skláři své výrobky lakovou pečetí. Ta potvrzovala objem láhve a tím zabraňovala podvodům. Ale jen ta dobrá vína měla naději, že budou uchována ve skleněné láhvi. Obyčejnější se uchovávala v kameninových džbánech, nebo v dřevěných sudech. ovoce hrozny.jpg

Proč je víno v láhvi, která má objem 0,75 litru?

Formát skleněných lahví se ustálil v období, kdy začalo převažovat sklo, které bylo již vyráběné mechanicky a ne ručně foukáním. Proč tedy obsah láhve 0,75 litru? Konzumenta vína potěší, že je to proto, že jde o množství vína, které asi dokáže bez problémů vypít jeden člověk. Druhý důvod může být, že produkce vína se ve Francii měřila objemem, který byl 900 litrů. Pokud tento objem rozdělíme na čtvrtiny, máme čtyři sudy o objemu 225 litrů. Když toto množství vína vydělíme naším číslem 0,75, výsledek je, že máme rovných 300 vinných láhví. A matematik se zaraduje, 300 láhví umístíme do beden po dvanácti láhvích, a každá z těchto beden tak obsahuje devět litrů vína.